Проджект Мениджмънт

Нашият бизнес е да разрастваме бизнеса на нашите клиенти!

Време

Изготвяне и следване на разписание, какво, кога трябвя да е завършено, осигурява успех и ефективност на проекта!

Бюджет

Подсигурява, че ще платите разумна цена!

Фокус

За какво „трябва“ да бъде платено и откъде може да се спести!

Качество

Контрол над материалите и изпълнението. Лошо качество може да струва скъпо в бъдеще!

Комуникации

Ако участниците в проекта не знаят какви са техните задачи или как да ги изпълнят, тогава целият проект отива в грешна посока!

Риск

Установяване и предотвратяване на проблеми преди да са се изявили. Атакуване на съществуващ проблем с проактивен подход, задържане на фокуса върху проектните приоритети!

Проектно изпълнение

Фокусиране върху удовлетвореността на клиентите като основен приоритет!

Service Image

Ние разполагаме с експертен опит, за да свършим работата навреме, в рамките на бюджета и отвъд вашите очаквания.

Дизайн

Изкуството на проектиране на интериора, който ви отива най-добре!

Жилищно реновиране

С уникален дизайн, елегантни детайли и качествен завършек, който обиквате, без значение колко нисък или висок е Вашият бюджет за реновиране!

Офис реновиране

Опит в сферата. В зависимост от типа ремонт и вида необходима реконструкция, всяка дейност по реновиране се различава по времетраене и цена. Осигурявайки прозрачност по проектните изисквания и специфики във фазата на планирането, осигурява изпълнението в срок и в договорения бюджет!

Бизнес обекти

Всякакъв вид реновиране във всякакъв вид Бизнес помещения- компания, която може да завърши всяка работа. Солидно качество в работата- без значение размер на обекта или детайлност на дизайна. Достъпност и експедитивност- поставяне на установени времеви рамки, без компромиси в качеството на изпълнение!

Солидно качество на работа. Без значение какъв размер е търговското пространство или колко подробно е обновяването.

Достъпност и навременност. Задаване конкретна времева рамка, без компромиси с качеството или крайния резултат.

Консултиране

Добрият консултант е ценен!

Човешки ресурс

Достъп до талант при контролиран бюджет. Подсилване на Вашата работна сила с професионалисти!

Внос и доставки

Експертни познания за стратегически доставки и внос за бизнеса!

Инвестиции в недвижими имоти

Проучване, придобиване и управление на жилищни и бизнес недвижими имоти за частни и бизнес клиенти!

Представляване

Съдействие-представляване на местни или чужди компании на местния пазар. Участие от име на клиент в срещи, търговски изложения и основни бизнес дейности!

Защо една организация иска да наеме консултант?

Според неотдавнашно проучване, ето топ 10 причини, поради които организациите наемат консултанти.

Консултант може да бъде нает поради неговата експертиза...

This is where it pays to not only be really good in the field you have chosen to consult in, but to have some type of track record that speaks for itself. For example, when I mentioned earlier that I had become an expert as a fund-raising consultant, I knew that every client who hired me was doing so partly on the basis of my track record alone. After all, if you are a nonprofit organization that needs to raise $1 million, it makes sense to hire someone who has already raised millions for other organizations.

За идентифициране на проблеми може да бъде нает консултант...

Sometimes employees are too close to a problem inside an organization to identify it. That’s when a consultant rides in on his or her white horse to save the day.

Може да се наеме консултант, който да допълва персонала...

Sometimes a business discovers that it can save thousands of dollars a week by hiring consultants when they are needed, rather than hiring full-time employees. Businesses realize they save additional money by not having to pay benefits for consultants they hire. Even though a consultant’s fees are generally higher than an employee’s salary, over the long haul, it simply makes good economic sense to hire a consultant.

Консултант, може да действа като катализатор...

Let’s face it. No one likes change, especially corporate America. But sometimes change is needed, and a consultant may be brought in to „get the ball rolling.“ In other words, the consultant can do things without worrying about the corporate culture, employee morale or other issues that get in the way when an organization is trying to institute change.

Може да се наеме консултант, който да осигури така необходимата обективност...

Who else is more qualified to identify a problem than a consultant? A good consultant provides an objective, fresh viewpoint–without worrying about what people in the organization might think about the results and how they were achieved.

Може да бъде нает консултант, който да преподава...

These days if you are a computer consultant who can show employees how to master a new program, then your telephone probably hasn’t stopped ringing for a while. A consultant may be asked to teach employees any number of different skills. However, a consultant must be willing to keep up with new discoveries in their field of expertise–and be ready to teach new clients what they need to stay competitive.

Консултант може да бъде нает, за да извърши „мръсната работа“...

Let’s face it: No one wants to be the person who has to make cuts in the staff or to eliminate an entire division.

Може да се наеме консултант, който да внесе нов живот в дадена организация...

If you are good at coming up with new ideas that work, then you won’t have any trouble finding clients. At one time or another, most businesses need someone to administer „first aid“ to get things rolling again.

Консултант може да бъде нает за създаване на нов бизнес...

There are consultants who have become experts in this field. Not everyone, though, has the ability to conceive an idea and develop a game plan.

Може да се наеме консултант, който да влияе на други хора...

Do you like to hang out with the rich and famous in your town? If so, you may be hired to do a consulting job simply based on who you know. Although most consultants in this field are working as lobbyists, there has been an increase in the number of people entering the entertainment consulting business.